Möten

Möten

DISTRIKTSSTÄMMA 10 MARS 2019

 

2019 års distriktsstämma hölls den 10 mars på Konstcentrum, Gävle.

Programmet framgår nedan. 

Frånsett förhandlingarna filmades alla inslag. Vi har nu lagt upp filmerna under den nya fliken Videoklipp så att även du som inte deltog kan se de olika inslagen.

Speciellt värdefullt kan det vara att använda inslaget om årets tema inom konstföreningsrörelsen - Digital konst/ Digitalisering.


PROGRAM

11.00 - 11.30  Stämmoförhandlingar

11.30 - 12.00  Artworks - kommunikationsverktyg för konstföreningar

12.00 - 13.00  LUNCH

13.00 - 14.00  Hans Öjmyr, ny chef för Länsmuseet

14.00 - 14.10  Utdelning av priset till Årets konstförening

14.10 - 14.30  KAFFE

14.30 - 16.00  Digitalisering