Möten

DISTRIKTSSTÄMMA


Distriktsstämman hålls växelvis i Gästrikland och Hälsingland. I år är det Hälsinglands tur och mötet sker på en av de omtalade världsarvsgårdarna - Erik-Andersgården i Söderala utanför Söderhamn. 


Stämman går av stapeln den 15 mars kl. 11.00 - 15.00 2020 och är öppen för alla medlemmar i länets konstföreningar. Vi bjuder på lunch och fika.

Anmälan från resp. förening senast den 11 mars till norenanders2@gmail.com.


PROGRAM

11.00 - 12.00    Hur når vi medlemmarna?

12.00 - 13.15    Lunch och visning av gården

13.15 - 14.00    Hur når vi unga?

14.00 - 14.15    Utdelning av priset till Årets konstförening

14.15 - 14.45    Stämmoförhandlingar

14.45                  Avslutning och kaffe
Möten