Utbildningar

Utbildningar

Sveriges Konstföreningars Gävleborgsdistrikt har som en av sina uppgifter att utveckla kunnandet bland de anslutna föreningarnas företrädare. Utbildningen kan gälla både att driva en konstförening och olika aspekter inom konsten.

 

2013 och 2014 genomfördes nätbaserade kurser i konsthistoria, där föredragen - som hölls i Gävle av univ.lektor Jan O M Karlsson - filmades och nu finns tillgängliga på Sensus´hemsida (www.sensus.se/konsthistoria). När kursavgiften betalats kan man mot ett lösenord ta del av föreläsningarna via sin egen dator eller i form av en studiecirkel i den egna konstföreningen.

 

Under 2016 filmades på motsvarande sätt  två terminer med ARKITEKTURENS HISTORIA, med Jan O M Karlsson som föreläsare och kursansvarig.

 

Våren 2017 höll konstpedagogen Helena Warpe fyra föreläsningar om KVINNOR I KONSTHISTORIEN, som filmades och finns tillgängligt på Sensus hemsida. Våren 2018 kommer ytterligare fyra föreläsnngar, nu om kvinnliga konstnärskap i Sverige och andra nordiska länder. Hösten 2018 tillkom ytterligare föreläsningar i denna föreläsningsserie.

 

Vidare finns Ted Chikashas  tre föreläsningar från våren 2016 på hemsidan: Bilden av människan, HBTQ i konsten och Döden i konsten.

 

Konstnären Peter Johansson talar om sitt konstnärskap, filmad våren 2017 och tillgänglig gratis.

 

KONSTHANTVERK OCH KONSTINDUSTRIDESIGN 1850-1950 är temat för en ny serie om fem 3-timmarsföreläsningar med univ.lektor Jan O M Karlsson.  Anmälan görs som vanligt på Sensus hemsida: www.sensus.se/konsthistoria.

 

 

 

www.sensus.se/konsthistoria

 

 

Sveriges Konstföreningar centralt anordnar varje år seminarier och utbildningar. Se på www.sverigeskonstforeningar.nu.